Pismeni dio ispita iz kolegija Zdravstvena njega majke i novorođenčeta položili su dolje navedeni studenti:

  1. Andrijana Skoko
  2. Antonija Sabljić

Usmeni dio ispita održat će se u ponedjeljak 18. lipnja 2018. godine u 10:00 sati na FZS.