2. Studentski Kongres okolišnog zdravlja s međunarodnim sudjelovanjem u organizaciji projekta "Javnozdravstveni aspekti gospodarenja otpadom-zaštitimo zdravlje i okoliš" koji će se održati 5. i 6. lipnja 2018. godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.