STUDENT

OCJENA

 1. BEŠKER, JURICA

Dobar (3)

 

 1. BEŠLIĆ, PETRA

Vrlodobar (4)

 

 1. BOGDAN, DORIS

Dobar (3)

 

 1. BOJIĆ, JOSIP

Vrlodobar (4)

 

 1. BUNOZA, SLAVEN

Dobar (3)

 

 1. BUTUROVIĆ, SELVEDINA

Dobar (3)

 

 1. ČIČAK, JELENA

Dovoljan (2)

 

 1. ČUVALO, ANTONELA

Nedovoljan (1)

 

 1. ĆORIĆ, MIHAELA

Vrlodobar (4)

 

 1. ĆOSIĆ, IVANA

Dobar (3)

 

 1. ĆOSIĆ, IVONA

Vrlodobar (4)

 

 1. ĆOSIĆ, KRISTIJAN

Dobar (3)

 

 1. DEDIĆ, DANIJEL

Dobar (3)

 

 1. DUJMOVIĆ, ANĐELA

Dobar (3)

 

 1. DŽEBA, ROBERT

Dobar (3)

 

 1. DŽEBA, TONI

Vrlodobar (4)

 

 1. HRNJKAŠ, MARKO

Dobar (3)

 

 1. JOZIĆ, TAMARA

Vrlodobar (4)

 

 1. JURČIĆ, MARKO

Dovoljan (2)

 

 1. JURIŠIĆ, PETRA

Vrlodobar (4)

 

 1. KAČIĆ, HRVOJE

Vrlodobar (4)

 

 1. KEŠELJ, DAJANA

Nedovoljan (1)

 

 1. KOJIĆ, MEDINA

Dobar (3)

 

 1. KVESIC, IVA

nije pristupila

 1. KUZMAN, FILIP

Vrlodobar (4)

 

 1. LJUBIĆ, MARIJA

Nedovoljan (1)

 

 1. LOVRIĆ, IVA

Dovoljan (2)

 

 1. LOVRINOVIĆ, MARKO

Vrlodobar (4)

 

 1. MAJIĆ, JOSIP

Nije pristupio/la

 

 1. MARIĆ, TONI

Vrlodobar (4)

 

 1. MEMIĆ, MERISA

Vrlodobar (4)

 

 1. MILIČEVIĆ, TOMISLAV

Dovoljan (2)

 

 1. NIKIĆ, MARTA

Vrlodobar (4)

 

 1. PRSKALO, IVANA

Vrlodobar (4)

 

 1. RAMLJAK, DIJANA

Dobar (3)

 

 1. RASPUDIĆ, DOMINIK

Dobar (3)

 

 1. REZO, KRISTIJAN

Dovoljan (2)

 

 1. RUPČIĆ, ANA

Vrlodobar (4)

 

 1. SARIĆ, DENIS

Dovoljan (2)

 

 1. SIČAJA, ANDREJ

Vrlodobar (4)

 

 1. SULIĆ, MIA

Vrlodobar (4)

 

 1. ŠIJAKOVIĆ, KRUNOSLAVA

Vrlodobar (4)

 

 1. ŠIMIČIĆ, MATEA

Nedovoljan (1)

 

 1. ŠIMIĆ, DARIJA

Vrlodobar (4)

 

 1. VUKOJA, MARIN

Vrlodobar (4)

 

 1. ZEKO, IVONA

Dobar (3)

Uvid u test i upis ocjena-12.travnja 2018., u 13 sati (FZS)