Preddiplomski sveučilišni studij/Razredbeni ispit i uvjeti

Uvjeti upisa i optimalan broj studenata

Preddiplomski studiji:

 • Završeni četverogodišnji program srednje škole.
 • ​Upis na studij obavlja se temeljem javnog natječaja i obavljenog razredbenog postupka
 • Optimalan broj polaznika utvrđuje Fakultetsko  vijeće Fakulteta zdravstvenih studija u Mostaru
 • Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za upis studenata u I. godinu studija.

Razredbeni postupak temelji se na:
vrednovanju općeg uspjeha u srednjoj školi i razredbenom ispitu (provjera znanja testom)

Predmeti iz kojih se polaže razredbeni ispit su:

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva i primaljstva:
Anatomija, Fiziologija i Njega bolesnika

Preddiplomski sveučilišni studij fizioterapije i radiološke tehnologije:
Anatomija, Fiziologija i Fizika

Preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva:
Fizika, biologija i kemija

Temeljem rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo za upis formira rang-listu za svaki studij i određuje pristupnike koji su, suglasno natječaju, stekli pravo upisa na Fakultet zdravstvenih studija. Pristupnici koji se upisuju na Fakultet zdravstvenih studija, a tijekom prethodnog školovanja nisu učili najmanje dvije godine latinski jezik, moraju najkasnije do kraja prvog semestra položiti ispit iz latinskog jezika u odgovarajućoj ustanovi.

Razredbeni srpanjski ispit akademske 2018./2019. godine:

Preddiplomski sveučilišni studij R RP IZ
sestrinstvo 5 30 40
fizioterapija 5 55 /
radiološka tehnologija 5 35 /
sanitarno inženjerstvo 5 35 15
primaljstvo 5 25 15

R- redoviti studenti, za koje sredstva osugurava Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa, RP-redoviti uz plaćanje, IZ – izvanredni studenti, 

Prijave za upis za srpanjski razredbeni rok primaju se od 25. do 30. lipnja 2018. od 9,00 do 12,00 sati

Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju u studentsku referadu prilažući potrebne dokumente:

 • Izvadak iz matične knjige rođenih (ne može biti stariji od 6 mjeseci),  
 • Svjedodžbu o završnom ispitu (matura) i
 • Svjedodžbe svih razreda četverogodišnje škole (svjedodžbe moraju biti originalne ili ako su originali predani na neki drugi fakultet, ovjerene kopije s potvrdom fakulteta gdje se nalaze originali.
 • Pristupnici koji imaju strane svjedodžbe moraju priložiti rješenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ (adresa Stjepana Radića 3/III) da im se te svjedodžbe priznaju za nastavak studija u BiH,
 • Liječničko uvjerenje o psihofizičkim sposobnostima-original,
 • Potvrda o prebivalištu - original,
 • Dokaz o uplati troškova postupka razredbenog postupka u iznosu od 50 KM (uplata se vrši na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija pri UniCredit banci 3381002200097762)
 • Popunjen formular koji se dobije na Fakultetu

Napomena: Nepotpune prijave neće se razmatrati, kao ni prijave dostavljene poštom.

Termin održavanja srpanjskog razredbenog postupaka:

Studij Termin
sestrinstvo . srpnja 2018. u 9,00 sati 
primaljstvo . srpnja 2018. u 12,00 sati
fizioterapija   srpnja 2018. u 9,00 sati 
radiološka tehnologija  srpnja 2018. u 12,00 sati 
sanitarno inženjerstvo srpnja 2018. u 9,00 sati

UPISI NA FAKULTET

Studenti koji steknu pravo upisa na srpanjskom razredbenom postupku trebaju izvršiti upis na Fakultet u vremenu od 9. do 16. srpnja 2018. godine od 8,30 do 12,30 sati, u protivnom gube pravo upisa. (Smatra se da su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto se smatra slobodnim).

Prilikom upisa studenti trebaju priložiti sljedeće:

 • Indeks i upisni materijal (indeks i upisni materijal možete kupiti u "Ziral" knjižari koja se nalazi u Kampusu Sveučilišta),
 • Dvije fotografije (format 4x6)
 • Originalne dokumente (svjedodžbe, matura, potvrda o prebivalištu, izvadak iz matične knjige rođenih, liječničko uvjerenje),
 • Potvrda o prijavljenom boravku za strane državljane (izvaditi u Službi za poslove sa strancima, adresa: Bulevar Narodne revolucije 17),
 • Priznanicu o uplaćenim troškovima upisa

Ovdje možete preuzeti Vodič za buduće studente za akakdemsku 2018./2019. godinu

Hrvatski

Upisi kategorije: