Studij Sestrinstva, Predmet: Zdravstvena njega u zajednici, Rezultati ispita ( 9.1.2018.)

R.br.

Studenti (redoviti)

Ocjena

1.

Bandić Ivana

dobar (3)

2.

Baric, Barbara Gea

nije pristupila

3.

Bilić Marija

dobar (3)

4.

Bušić Anita

dobar (3)

5.

Čule Paula

dovoljan (2)

6.

Hadrović Nina

dobar (3)

7.

Katava Anita

nije pristupila

8.

Kazagić Merima

vrlodobar (4)

9.

Korda Matea

dobar (3)

10.

Tajana Nancy Kovačević

vrlodobar (4)

11.

Kraljević Josipa

nije pristupila

12.

Krstanović Julija

dobar (3)

13

Kvesić Ana

nije pristupika

14

Marić Marija

dobar (3)

15

Marijić Josipa

nije pristupila

16

Markota Ivana

dovoljan (2)

17

Mihalj Marija

dobar (3)

18

Mlikota Nikolina

nije pristupila

19

Prusina Danijela

vrlodobar (4)

20

Radman Mirna

dobar (3)

21

Sabljić Ana

dobar (3)

22

Skoko Marija

dobar (3)

23

Stanić Anđela

dobar (3)

R.br

Studenti (Izvanredni)

Ocjena

1

Bejo Josip

dovoljan (2)

2

Budimir Danijela

vrlodobar (4)

3

Džuzel Ivana

dovoljan (2)

4

Kežic Matea

dobar (3)

5

Kujundžić Marija

nije pristupila

6

Linarić Branka

dobar (3)

7

Pauk Maja

vrlodobar (4)

8

Pučko Marijana

nije pristupila

9

Rados Marija

nije pristupila

10

Raič Mateo

vrlodobar (4)

11

Rotim Josip

nije pristupio

12

Spahić Nina

dovoljan (2)

 

Uvid u test i upis ocjena u ponedeljak, 15.sijecnja 2018. g. u 11 sati na FZS .