Prvo zimski rok, 27. studeni 2017.

 

 

Ime i prezime

bodovi

usmeni

1

Petra Šimunović

70

+

2

Jelena Vidović

32,5

-

3

Mirza Đulepa

17,5

-

4

Antonela Lozančić

35

-

5

Iva Vlašić

32,5

-

6

Kata Barukčić

25

-

7

Nikolina Vučić

40

-

8

Stela Sopta

22.5

-

9

Toni Galić

20

-

10

Marko Vučijak

22,5

-

11

1017112973/R

20

-

12

Biserka Brkić

27,5

-

13

Anita Pandža

12,5

-

14

Matea Bošković

12,5

-

15

Luka Štader

20

-

16

Josipa Oreč

30

-

17

Domagoj Sušac

12,5

-

18

Ana Penava

25

-

19

Ana Planinić

27,5

-

20

Enela Memić

50

+

21

Romana Šušnja

37,5

-

 

Bodovima su pribrojani bodovi s vježbi i seminara. Radovi se mogu vidjeti prije početka usmenog ispita.

O usmenom dijelu ispita bit ćete obaviješteni naknadno.                                                                                    

 

                                                                                                   Predmetni nastavnik: prof.dr.sc. Slavica Brkić