Dolje navedeni studenti obvezni su doći na ispit iz kolegija Prehrana u sportu kod doc. dr. sc. Ive Curića u petak 10. studenog 2017. godine u 13:00 sati na FZS.

1.      Bagarić Stipe

2.      Baketarić Ivan

3.      Begiš Josip

4.      Biško Andrea

5.      Bjeliš Ivana

6.      Brbor Magdalena

7.      Brbor Marija

8.      Brekalo Gabriela

9.      Čuljak Marija

10.   Ćeškić Kristina

11.   Ćorić Iva

12.   Ćorić Perica

13.   Delipetar Ante

14.   Ević Mate

15.   Galić Klara

16.   Gavranić Ivo

17.   Glavinić Jurica

18.   Ivković Kristina

19.   Jelčić Branimir

20.   Jelčić Branimir

21.   Jelić Marko

22.   Jović Iva

23.   Kolić Luka

24.   Kovač Andrea

25.   Krtalić Tanja

26.   Kukuruzović Tea

27.   Kurtović Darijo

28.   Lasić Davor

29.   Ligutić Sandra

30.   Lučić Dragana

Svi preostali prijavljeni studenti obvezni su doći na ispit u subotu 11. studenog 2017. godine u 08:00 sati na FZS.