• DIPLOMANTI 2005./2006.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2005/2006 GODINE

   Inženjeri medicinske radiologije:

   1.Ivana Ramljak

   2.Lidija Kožul

   3.Ilija Ćorić

   4.Ines Ćorić

   5.Dinko Barać

   6.Dragan Mandić

   7.Miloš Vuković

   8.Radivoje Vuković

   9.Danijela Čolović

   10Marin Brajković

   11.Bruno Jozić

   12.Katarina Alpeza

   13.Ivana Škegro

   14.Danijela Opančar

   15.Marijana Turudić

   16.Marjana Kalinić

   17.Angela Drljo

   18.JosipLučić

 • DIPLOMANTI 2007./2008.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2007/2008 GODINE

   Studij inženjera medicinske radiologije

   1.Neven Jegdić

   2.Pero Cikoja

   3.Ivica Mitar

   4.Žani Dugandžić

   5.Lidija Vučićević

   6.Nataša Unković

   7.Danijela Kordić

   8.Tanja Daković

   9.Aldina Novaldić

   10.Jasna Lučić

   11.Jozo Lubar

   12.Anita Kukić

   13.Marijana Rajič

   14.Sandra Maksumić

   15.Esmeralda Živković

   16.Frane Mihanović

   17.Neven Jegdić

   18.Marin Brajković

   19.Katarina Knezović

    

 • DIPLOMANTI 2009./2010.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2009/2010 GODINE

     Studij radiološke tehnologije

   1.Lidija Kožul

   2.Ines Ćorić

   3.Josip Masatović

   4.Martina Jurković

   5.Željko Skoko

   6.Marinka Damjanović

   7.Dragica Grubačić

   8.Tomislav Popadić

   9.Kristina Leko

   10.Irena Kućanski Papić

   11.Gordan Đopa

   12.Vanja Đuvelek

   13.Ivica Zelenika

   14.Ivana Ćelić

   15.Dijana Mandić

   16.Marija Perić

   17.Mirela Majić

   18.Ivona Markotić

   19.Marin Oljica

   20.Matilda Vidović

   21.Mario Herceg

   22.Daniel Tučić

   23.Sanja Šahović

   24.Marijana Dodig

   25.Nermin Helvida

    

    

 • DIPLOMANTI 2006./2007.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2006/2007 GODINE

   Studij inženjera medicinske radiologije

   1.Marija Gabrić

   2.Maja Ćurić

   3.Josip Matić

   4.Stela Stjepčević

   5.Aldijana Kremo

   6.Marija Milinković

   7.Alisa Bećirević

   8.Ante Pavličević

   9.Marko Ćorić

   10.Petar Nenadić

   11.Jerko Pehar

   12.Zoran Krešić

    

    

    

    

    

    

 • DIPLOMANTI 2008./2009.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2008/2009 GODINE

   Studij radiološke tehnologije

   1.Josip Matić

   2.Danijela Nikolić

   3.Mirela Odak

   4.Anita Jurić

   5.Jelena Krajinović

   6.Irena Rebac

   7.Dragana Mandić

   8.Ivan Džalto

   9.Ana Bajić

   10.Jasminka Šarenac

   11.Zora Savić

   12.Marin Zovko

   13.Dragana Paradžik

   14.Jelka Radelj

   15.Dragan Antić

   16.Ivan Čarapina

   17.Ana Prkačin

   18.Alma Kovačević

   19.Anita Tomić

   20.Ilenija Hadžimahović

    

    

    

 • DIPLOMANTI 2010./2011.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2010/2011 GODINE

   Studij radiološke tehnologije

   1.Ana Suton

   2.Anđa Dumančić

   3.Darijan Franjić

   4.Danijela Brekalo

   5.Josipa Bebek

   6.Bruno Rajić

   7.Tihomir Jurić

   8.Ana Ivić

   9.Marija Šušak

   10.Toni Lasić

   11.Mila Kulaš

   12.Ivan Kopf

   13.Jelena Kekić

   14.Anel Zećo

   15.Ivana Andačić

   16.Renata Karlušić

   17.Anita Juras

   18.Dragica Soče

   19.Ivana Tomić

   20.Ivana Ljubić

   21.Mirjana Bakula

   22.Danijela Bevanda