• DIPLOMANTI 2004./2005.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2004/2005 GODINE

   Studij fizioterapije:

   1.Stipan Ramljak

   2.Ilija Ćorić

   3.Josip Ivanković

   4.Dragan Mijatović

   5.Mirela Bilić

   6.Josipa Ristovski

   7.Dražena Radić

   8.Luca Barbarić

   9.Antonija Parlov

   10.Mario Šarić

   11.Mirela Majstorović

   12.Marijana Drežnjak

   13.Maja Hajdarević

   14.Marija Matić

   15.Jasna Lučić

   16.Danica Pašalić

   17.Sanja Jozić

   18.Marina Zelenika

   19.Nikolina Pejda

   20.Božana Radoš

    

    

 • DIPLOMANTI 2006./2007.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2006/2007 GODINE

   Studij fizioterapije:

   1.Miljana Pehar

   2.Darko Bilić

   3.Sijana Seferović

   4.Valentina Pažin

   5.Ivica Anić

   6.Ivan Bošnjak

   7.Marija Boras

   8.Helena Banović

   9.Davor Buljan

   10.Dragana Bošković

   11.Kristina Šipovac

   12.Igor Jurešić

   13.Martina Bošnjak

    

 • DIPLOMANTI 2008./2009.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2008/2009 GODINE

   Studij fizioterapije

   1. Slavena Grljušić
   2. Mateja Mikulić
   3. Dragan Mijatović
   4. Vedrana Govorko
   5. Ivan Tavra
   6. Rijana Šoše
   7. Vinko Sušac
   8. Ivica Anić
   9. Bernard Tomić
   10. Ivan Boban
   11. Katarina Bošnjak
   12. Darko Bilić
   13. Ivana Bevanda
   14. Mirela Luburić
   15. Lejla Obradović
   16. Anita Dragičević
   17. Marija Gagro
   18. Ivana Marković
   19. Mirna Jurić
   20. Dragana Bošković
   21. Danica Oreč
   22. Anita Lončar
   23. Josipa Bagarić
   24. Ivana Lasić
   25. Marina Antunović
   26. Hrvoje Šarac
   27. Nikola Volić
   28. Ilijana Puljić
   29. Kristina Jurilj
   30. Ivana Boras
   31. Ivan Rupčić
   32. Anđelko Pirner
   33. Đina Bjelokosić
   34. Zdenka Protić
   35. Darko Zovko
   36. Branimir Čović
   37. Boris Kordić
   38. Joško Pavlović

    

    

 • DIPLOMANTI 2010./2011
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2010/2011 GODINE

   Studij fizioterapije

   1.Ivo Lončar

   2.Ružica Dilber

   3.Blanka Krstičević

   4.Jagoda Čuvalo

   5.Ana-Marija  Dugandžić

   6.Mario Lovrić

   7.Ana Marković

   8.Irena Prce

   9.Ante Medić

   10.Mirna Ravić

   11.Ivana Jarebić

   12.Ivana Ćorluka

   13.Josipa Tomić

   14.Ana Šušak

   15.Danijela Leko

   16.Goran Martinović

   17.Marijana Bevanda

   18.Ana Tipurić

   19.Ivana Vrebac

   20.Mišo Vuletić

   21.Miranda Mijić

   22.Kristina Jukić

   23.Marina Pandža

   24.Mia Leventić

   25.Marijana Biletić

    

    

 • DIPLOMANTI 2005./2006.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2005/2006 GODINE

    

   Studij fizioterapije:

   1.Ivana Boras

   2.Katarina Bošnjak

   3.Dario Šimić

   4.Antonija Šunjić

   5.Ivana Bošnjak

   6.Željka Ćorluka

   7.DarijoJuričević

   8.Ivan Rupčić

   9.Vedran Kordić

   10.Branko Nikolić

   11.Lejla Obradović

   12.Milka Galić

   13.Mirela Cvitković

   14.Josipa Iličić

   15.Ana Šetka

   16.Gordana Ramljak

   17.Borislav Kozina

   18.Goran Bogeljić

   19.Ivan Rogić

   20.Lana Škobić

   21.MarioPavlinović

   22.Marin Zelenika

   23.Davor Mandžo

    

 • DIPLOMANTI 2007./2008.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2007/2008 GODINE

   Studij fizioterapije

   1.Mia Alendar

   2.Ivan Boban

   3.Marijo Ćavar

   4.Ana Kvesić

   5.Ana Bećirević

   6.Darija Ćavar

   7.Ines Hadžiosmanović

   8.Marijana Andačić

   9.Andreja Gagro

   10.Adrijana Bošković

   11.Gordana Čulina

   12.Martina Čuljak

   13.Ivana Nevistić

   14.Ivona Pehar

   15.Jure Mijić

    

 • DIPLOMANTI 2009./2010.
  • GENERACIJA DIPLOMANATA AKADEMSKE 2009/2010 GODINE

   Studij fizioterapije

   1. Ivan Boban
   2. Maja Vranješ
   3. Ivana Blažević
   4. Nataša Dubljević
   5. Diana Korać
   6. Doris Bilić
   7. Antonija Jukić
   8. Tatjana Mirčić
   9. Iva Kraljević
   10. Stipan Ramljak
   11. Ružica Ezgeta
   12. Nevenka Erceg
   13. Katarina Ćorić
   14. Snežana Ekmečić
   15. Valentino Baketarić
   16. Kristina Trifunović
   17. Antonijo Nikolac
   18. Monika Sarajlić