Ovjera ljetnog semestra akademske 2016./2017. god. i upis u viši semestar vršit će se od 25. rujna do 29.rujna  2017. god. od vremenu od 09.30 do 12.30 sati

Uvjet za ovjeru semestra  su potpisi nastavnika iz svih odslušanih predmeta.

Uvjet  za upis u viši semestar  je  potpisana knjižica stručne prakse i katalog  vještina.

Studenti koji studiraju  uz potporu Ministarstva trebaju donijeti dokaz o uplati u upisnine za zimski semestar u iznosu od 200.00 KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija.

Redoviti studenti koji plaćaju  studij i izvanredni studenti trebaju donijeti dokaz o uplati školarine za zimski semestar u iznosu od 900,00  KM na žiro račun Fakulteta zdravstvenih studija .

Uplata u iznosu od 10.00 KM - Studentski zbor  br. računa. 3381302231566875

Uplata u iznosu od 10.00 KM -  za korištenje Knjižnice  br. računa 3381002200097762

Formulare za upis studenti mogu kupiti u skriptarnici Fakulteta u vremenu od 09.00 do 12.00 sati.

 

Žiro - račun Fakulteta zdravstvenih studija: 3381002200097762

                                                                                                                       

                                                                                                          

                                                                       Tajništvo Fakulteta zdravstvenih studija