Rezultati pismenog ispita iz kolegija „FIZIKA ZRAČENJA I ELEKTRONIKA“ i „FIZIKA“ održanog  13. rujna 2017.

Studenti koji su položili ispit „Fizika zračenja i elektronika“

  1. Bešker, Jurica              (1016112682/R)
  2. Džeba, Robert              (1016112674/R)
  3. Majić, Josip                 (1015122531/R)
  4. Munkači, Emil              (1016112708/R)
  5. Omanović, Mili             (1016112965/R)

 

Studenti koji su položili ispit  „Fizika“

  1. Mikulić, Danea            (1016212707/R)

 

 

Usmeni dio ispita i upis ocjene biti će naknadno objavljen.

Svi studenti/ce mogu pogledati svoje radove isti dan.