Ortopedija

Ime i prezime

Bodovi

ocjena

Škeva Krištof

28

Dobar(3)

Škeva Mara

26+1

Dobar(3)

Krišto Teo ( ocjena priznata s Fakulteta  u Splitu)

Ortotika i protetika

Ime i prezime

bodovi

0cjena

Martinović Bruno

7

Nedovoljan(1)

Krišto Teo (ocjena priznata s Fakulteta u Splitu)