Studenti koji su se prijavili za obavljanje ljetne prakse u Zavodu za javno zdravstvo FBiH u Mostaru dužni su se javiti:

- 2. godina u srijedu, 27. lipnja s početkom u 10,00 sati u Zavod za javno zdravstvo FBiH sala Centra za zdravstveni menadžmenr, suteren objekta,

- 1. godina u četvrtak, 28. lipnja s početkom u 10,00 sati u Zavod za javno zdravstvo FBiH sala Centra za zdravstveni menadžmenr, suteren objekta,