Dolje navedeni studenti obvezni su doći na ispit u ponedjeljak 16. travnja 2018. godine u 10:00 sati na FZS:

1.      Adrušić Matea

2.      Adžaip Stipo

3.      Anić Mario

4.      Bakula Anđela

5.      Barun Anđela

6.      Bazina Mirko

7.      Beljo Ivona

8.      Bošnjak Marija

9.      Buntić Jelena

10.  Čerkez Ana

11.  Čilić Monika

12.  Čuljak Ana

13.  Ćirić Iva

14.  Kordić Kristina

15.  Krajinović Anđela

16.  Kraljević Marko

17.  Kujadin Josip

18.  Lasić Anđela

19.  Ljeljak Adelisa

20.  Mandić Jure

21.  Mandić Marija

22.  Marinović Ivana

23.  Marković Genoveva

24.  Marušić Matea

25.  Matijašević Marijana

26.  Mihaljević Ivona

27.  Mlikota Matea

28.  Mršić Josip

29.  Musa Magdalena

30.  Muslić Haris

31.  Odak Ivana

32.  Oršolić Nikolina

33.  Petković Valentina

34.  Petric Ivana

35.  Pilić Ružica

36.  Pinjuh Ante

Svi preostali prijavljeni studenti obvezni su doći na ispit u utorak 17. travnja 2018. godine  dana u 10:00 sati.